Jump to content

Advokátní kancelář JUDr. Radka Konárová

Naše advokátní kancelář se specializuje

 

POSKYTUJI PRÁVNÍ SLUŽBY V ROZSAHU GENERÁLNÍ PRAXE

-

Specializace na občanské právo, obchodní právo, správní právo, pracovní, směnečné

-

z občanského práva

rodinné právo

majetkoprávní spory

rozvodová řízení

řízení ve věci výchovy a péči o děti

sepisování smluv

-

z obchodního práva

sepisování smluv

zakládání společností

insolvenční řízení

-

ze správního práva

přestupkové řízení

katastr nemovitostí

-

Právní komunikace a porady, právní rozbory, sepis smluv a jiných listin, příprava podání, zastupování klienta při jednání s protistranou či obchodními partnery, jakož i při řízení před soudy a správními orgány. Nabízím též možnost advokátní úschovy, ověření pravosti podpisu (legalizace) či autorizovanou konverzaci. Spolupracuji s několika exekutory a notáři a jsem tak schopna zajistit svým klientům kompletní vyřízení jejich záležitostí.